Tävlingsutrustning

Den tävlande ansvarar för att ha regelrätt tävlingsutrustning.

Simning

Våtdräkten får högst vara 5 mm tjock och den ska täcka både över- och underkropp.

Cykling

  • Besiktning av cyklar och utrustning kan ske innan den tävlande går till växlingsområdet.
  • Cykelhjälmen måste vara av godkänd modell (t.ex. CE märkt) och den måste bäras på huvudet och vara fastspänd under hela cykeletappen och på växlingsområdet.
  • Cykeln måste ha fungerande bromsar
  • Diskhjul är tillåtet bara på bakhjulet.
  • Tävlingscykeln får inte bytas ut under tävlingen.
  • Man får inte cykla på växlingsområdet.

I tävlingar där klungåkning är tillåtet finns det regler om styret. I tävlingar där klungåkning inte är tillåtet finns det inga begränsningar gällande styret.

Tävlingsnummer

Simning:
Tatuering som skall fästas på vänster arm (ej stafett och knattar)
För deltagare i tävlingsklasserna på olympisk- och ½ distans finns även åldersklass-tatuering (för klasser 30, 40, 50, 60 och 70) som fästs på vänster vad.

Cykling: Tävlingsnumret fästs med eget bälte eller med gummiband (finns i tävlingskansli) och skall vara i sin helhet synligt på baksidan av kroppen.
Cykeln märks med tävlingsnummer som deltagaren får av arrangören.

Löpning: Nummerlappen fästs med eget bälte eller med gummiband (finns i tävlingskansli) och skall vara på magen vid löpning.