Tävlingsprestation

Den tävlande utför tävlingen helt själv och på eget ansvar. Den tävlande följer den rutt och de instruktioner och regler som arrangören angett.

Den tävlande är skyldig att bekanta sig med tävlingsrutten innan tävlingen. Medhjälpare får inte följa den tävlande med något fordon eller springande. Den tävlande får inte ta emot någon sort av assistans under tävlingen, förutom mat och dryck på ställen där arrangören anvisar.

En medhjälpare får ge råd åt den tävlande från sidan av banan. Den tävlande får inte spärra eller försvåra en annan tävlandes prestation.

Om den tävlande avbryter sitt tävlande eller blir avvisad ska tävlingsnumret avlägsnas och den tävlande måste komma bort från tävlingsbanan.

Simning

Valfritt simsätt. Förutom vid start och målgång är det förbjudet att använda bottnen och/eller flytande eller fasta föremål till hjälp för att ta sig fram. Det är tillåtet att vila vid rep eller bojar. Den tävlande bör lyfta upp sina händer om han önskar hjälp av följebåten. Simmössan ska bäras under simningen.

Cykling

Den tävlande bör följa arrangörens och domarnas direktiv och framför allt trafikreglerna när tävlingar utförs på allmän väg. Vid klasserna där klungåkning (drafting) inte är tillåtet gäller regeln om en rektangel som är 3m bred och 10m lång bakom sig. Denna rektangel får inte brytas annat än vid omkörning. Omkörning får ta max 30 sekunder och ska ske genom en jämn acceleration genom rektangeln. Omkörning får bara ske till vänster. Omkörning räknas som när framhjulet passerat den omkördes framhjul.

I Käringsund Triathlon är klungåkning tillåtet endast i följande distanser/ klasser:

  • Supersprint – P/F 13-15 (start lördag kl.16.45)
  • Sprint – P/F17 och allmän klass H/D  (start lördag kl.14.20)