Tävlingsdress

Simning

Herrar har minst simbyxor, damer hel- eller tudelad simdräkt.

Våtdräkt är obligatorisk:
• när vattnet är kallare än 17 grader. Tävlingarna genomförs inte om vattnet är kallare än 13 grader.

Våtdräkt är förbjuden om vattnet är varmare än nedan uppräknade temperaturer på 60 cm djup på etappens mest avlägsna del:

  • 22 grader/ 1 500 m och kortare (ETU ja ITU elit 20)
  • 23 grader/ 1 501-3 000 m
  • 24 grader/ över 3 000 m.

Simglasögon är tillåtna. Alla andra typer av hjälputrustning är förbjudna. Även användning av endast över- eller nedre del av våtdräkt är förbjudet.

Simdress när våtdräkt är förbjuden:
När våtdräkt är förbjuden på grund av vattnets höga temperatur får den tävlande högst bära det den tävlande utför cyklingsetappen i. Det är förbjudet att använda tilläggsplagg under simningen.

Simdress när våtdräkt är tillåten:
När våtdräkt är tillåten får den tävlande högst bära en våtdräkt eller liknande under simningen.
Vid övergång till cykling får man klä på sig fler plagg.

Cykling

På överkropp skjorta eller liknande, på underkropp minst simbyxor eller simdräkt.
Cykelhjälm är obligatorisk och måste vara fäst under hela cyklingsetappen, även på växlingsområdet när man berör cykeln. Cykelhjälmen bärs alltså på huvudet och fästs innan den tävlande tar i sin cykel och hjälmen får ej knäppas upp och tas av innan cykeln är tillbaka i cykelstället.

Löpning

På överkropp skjorta eller liknande, på underkropp minst simbyxor eller simdräkt.