Tävlingsregler

Tävlingsklasserna följer Finska Triathlonförbundets regler, som bygger på ETUs och ITUs regler, vilka delvis presenteras här på hemsidan. För motionsklasserna gäller utrustningsmässigt att hjälmen bör vara godkänd (t.ex. CE-märkt) och att övrig utrustning inte är farlig för någon part. I övrigt är motionsklassens viktigaste regel att njuta av dagen!

Några viktiga huvudregler för tävlingsklasserna, bra också för motionärer att tänka på:

  • Cykelhjälm måste knäppas före du tar cykeln från stället och hållas knäppt tills cykeln är tillbaka i cykelstället.
  • Det är förbjudet att cykla på växlingsområdet.
  • Drafting är inte tillåtet (om inte annat sägs), d.v.s. man får inte köra i klunga. Håll minst 10m lucka till cyklisten framför dig, så länge du inte kör om.
  • Omkörning sker alltid på vänster sida.
  • Cykla aldrig över mittlinjen.
  • Det är inte tillåtet att cykla/ springa i bar överkropp (förutom på växlingsområdet).
  • Det är inte tillåtet att ha musikspelare/ mobil med sig under tävlingen i någon av de tre momenten.

Arrangörerna har rätt att fotografera och filma deltagarna under tävlingsdagen för att använda materialet i kommande marknadsföring av evenemanget.

Medverkan i Käringsund Triathlon sker på egen risk. Tävlingsarrangören har inget ansvar för eventuella olyckor som sker under tävlingens gång.
Deltagarna rekommenderas att ha en egen olycksfallsförsäkring.