Tidtagning

Tidtagning sker med chip (delas ut med startkuvert) som fästs runt vristen. I Käringsund- lagstafetten används samma chip av alla tre deltagare.

Tävlande skall inte röra sig vid växlings- och målområdet med chippet på sig utanför själva tävlingen eftersom tider då registreras.

Ifall du avbryter tävlingen skall chippet återlämnas till tävlingskansliet utan fördröjning. Efter fullföljd tävling tar funktionärerna hand om chippet. För ej återlämnat/borttappat chip debiteras löparen 90€.

chip-pa-vrist