Hålltider och övrig information

Hålltider 2022


Här finns HÅLLTIDER 2022, vers1 (4/2022)


Här finns TÄVLINGS-PM 2021
(PM2021 kommer närmare evenemanget=

OBS! Arrangören har rätt att göra ändringar i hålltider och tävlingsPM!


Peppi Pirat finns på plats för att heja på deltagarna under barnens och knattarnas start!

Startpaket

Startpaketet innehåller nummerlapp, simmössa, tidtagningschip (i Käringsund- lagstafetten används samma chip av alla tre deltagare) och dekaler att fästa på hjälm, cykel och väska.
Nummerlappen fästs med eget bälte eller med gummiband (finns i tävlingskansli) och skall vara på ryggen vid cykling och på magen vid löpning.

Startpaketen avhämtas på tävlingskansliet i Käringsund på fredag 26.8 kl.14.30-19.00 och på lördag 27.8 från kl.8.00
Tävlande skall inte röra sig vid växlings- och målområdet med chippet på sig utanför själva tävlingen eftersom tider då registreras.

Ifall deltagaren avbryter tävlingen skall chippet återlämnas till tävlingskansliet utan fördröjning. Efter fullföljd tävling lämnas chippet tillbaks innan deltagaren lämnar målområdet.
För ej återlämnat/borttappat chip debiteras cyklisten 90€.

    

Incheckning av cyklar


Tiderna kan justeras närmare evenemanget!

Första hjälp

Första hjälp-kunnig personal finns på plats under evenemanget. Vid allvarlig olycka, kontakta 112!

Dusch och omklädning

Deltagarna kan byta om, duscha samt basta i Käringsunds Resort and Conferences strandbastu.

Klädförvaring

Väskor kan lämnas vid tävlingskansliet under loppet.

Parkering

Gratis parkeringsplatser finns närheten av start- och målområde.

(Karta som PDF)

 

Trafikarrangemang 2021

Uppdatering för 2022 kommer närmare evenemanget!

Under Käringsund Triathlon rör sig deltagarna på allmänna vägar. För att säkra deltagarnas framfart och samtidigt även göra framkomligheten för övriga trafikanter så smidig som möjlig kommer följande trafikregleringar att göras:

 • Fredag 27.8.2020 kl.15.00- max 20.00 och lördag 28.8.2020 kl.8.00- max 19.00 får arrangören stänga av Käringsundsvägen utanför Käringsund Resort & Conference (ca 150 meter) 
 • Fredag 27.8.2021 kl.16.45-18.00 och lördag 28.8.2020 kl.9.45-17.30 får arrangören stänga av Bagargatan och Käringsundsvägen från Storbyrondellen  till och med Käringsund Resort & conference (Käringsunsvägen 194) för trafik , bl.a. enligt följande villkor:
  –  behörig trafik till tomt och företag längs den aktuella sträckan samt tung trafik sak släppas fram. Även utryckningsfordon måste omedelbart släppas fram.

Farmvägen/ Alebovägen som går parallellt med Käringsundsvägen kommer att användas som omfartsväg. Trafikvakter finns på plats för att övervaka trafiken och kommer att dirigera trafiken växelvis alt. släppa fram trafiken längs Käringsundsvägen om läget kräver det.
Arrangören ansvarar för att omfartsvägen är i sådant skick att den kan användas för ändamålet.

Då endast det närmaste tävlingsområdet nära Käringsund Resort & Conference är avstängt sker omfart via Alebovägen (väst/öst/väst-riktning, på kartan vid Campingplats Alebo/ Lindbo)

 

TA-plan för OMFART (som PDF)

Till exempel:
-Trafik som skall till Käringsundsbyn eller förbi t.ex. till Öjarna svänger vid rondellen in till Bagargatan och följer därefter skyltar samt trafikvakternas anvisningar.
– Trafik bort från Käringsundsbyn/ Öjarna går i motsatt riktning.
– Trafik till/ från Eckerö linjen/ Berghamn kör som vanligt längs LV1
– Trafik till företag och/ eller tomter mellan Bagargatan och Käringsund Resort & Conference berättar till trafikvakterna vart de är på väg och kör sedan försiktigt längs Käringsundsvägen.

 • Fredag 27.8.2020 kl. 17.00-18.00 samt lördag 27.8 kl.9.45-17.45 får arrangören även för kortare stunder stoppa trafiken på följande ställen:
  – Korsning Bagargatan – Käringsundsvägen
  – Korsning Farmvägen – Käringsundsvägen
  – LV1 vid överfart mellan Käringsundsvägen – Fjärilsgatan
  – Korsning Stångbackan – Torpvägen
  – Korsning Torpvägen – Skeppsviksvägen
  – Vid vändpunkterna på Torpvägen och Skeppsviksvägen
 • Hastigheten begränsas temporärt (27-28.8.2021) till 50km/h på Torpvägen från LV1 till Skeppsviksvägen och på Skeppsviksvägen från Torpvägen till Skeppsvik.

Med lov av Ålands Polismyndighet, i samråd med Infrastrukturavdelningen vid Ålands Landskapsregering samt med lov av Eckerö kommun och övriga berörda markägare.

Vid ev. frågor gällande trafikregleringen vänligen kontakta projektledare Ia Colérus (tfn. +358405223823 eller e-post ia.colerus@alandevent.com)

 

Hittegods

Lämnas till tävlingsarrangörerna, som förvarar dem under pågående säsong (t.o.m. 31.10.2022) om de inte har hämtats under tävlingshelgen.
Efter säsongen inlämnas kvarlämnade saker till välgörenhetsorganisation.

 

Avbryta loppet

Om du av någon anledning måste avbryta loppet ska du meddela detta till arrangörerna. Meddela även om du inte kommer att starta.

 

Behöver du en OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING?

LokalTapiola Åland hjälper dig gärna att fixa den rätta försäkringen just för dig!
Mera information finns på www.lokaltapiola.ax


Vi tänker på miljön!

Engångskärlen som används under våra lopp är komposterbara och sorteras under/efter loppen. Vi har gjort upp löften med barkraft.ax som strävar till ett hållbart samhälle. Vi är kranmärkta, vilket innebär att vi inte delar ut flaskvatten.
Vi jobbar hela tiden vidare med det här och strävar efter att miljömärka oss på ett sätt eller annat i framtiden!
Läs mer om vårt miljötänk på www.alandevent.ax