Avbokningsregler

Anmälan till tävlingen är bindande, anmälningsavgiften återbetalas ej om du tvingas lämna återbud.
Vid avbokningar senast 24.7.2022*) kan ditt deltagande flyttas till påföljande års tävling.
Fram till 23.8 går det att byta distans/ klass (inga ev. mellanskillnader återbetalas), eller överföra tävlingsrätten till annan deltagare.

Avbokningar och ändringar görs per mail till info@alandevent.com

*) Om tävlingen p.g.a myndighetsbeslut måste ställas in senare än 24.7.2022 och/eller deltagare som följer myndigheternas restriktioner inte kan komma till tävlingen p.g.a restriktioner för Corona-viruset får deltagaren flytta sitt deltagande till nästa års tävling