Åldersgränser

Knattetävlingen har inget ålderkrav, barn i alla åldrar får delta.
Barn som är yngre än 9 år får delta i klassen F/P 9.

I övrigt räknar man enligt kalenderår, d.v.s. vilken ålder man innehar den 31 december innevarande år.

För olympisk- och halvdistansen bör deltagaren vara 18 år fyllda vid tävlingstillfället. Yngre får med vårdnadshavarens godkännande delta i distanserna.