Växlingsområde

  • Den tävlande utnyttjar anvisad plats på växlingsområdet.
  • Reparations- och servicearbeten är inte tillåtna på växlingsområdet.
  • Det är förbjudet att cykla på växlingsområdet.
  • Med lov och tillsyn av chefen för växlingsområdet får ett söndrigt däck bytas ut av medhjälpare till en tävlande ifall de tävlande redan tagit sig till starten för simning.