Priser och prisutdelning

Alla deltagare får en Käringsund triathlon-medalj vid målgång.

Mera information om priser kommer senare

Prisutdelningar

Fredag, stafett:
ca kl.20.00

Lördag, individuella starter:
ca kl. 12.20: Knattar
ca kl.13.40: Käringsund Aquathlon Special
ca kl.14.30: Barn 9-11
ca kl. 18.30: Olympisk- och halvdistans samt supersprint P/F 13-17